JA TEVĪ MĪT MĀCĪTSPĒKS, KĻŪSTI PAR SKOLOTĀJU!
 

Skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks” sniedz iespēju dažādu jomu profesionāļiem kļūt par prasmīgiem skolotājiem, reizē mācot un mācoties. Lai pieteiktos dalībai projektā un uzsāktu atlasi, lūdzu, aizpildi šo pieteikumu!

Projektu "Mācītspēks" Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā īsteno Latvijas Universitāte (LU), Daugavpils Universitāte (DU) un Liepājas Universitāte (LiepU). Projekta ilgums ir divi gadi, un tā laikā dalībnieki vidēji četras dienas nedēļā strādā skolā, saņem skolotāja darba algu un ikmēneša studiju stipendiju. Paralēli darbam skolā, pirmajā gadā projekta dalībnieki piektdienās studē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Skolotājs" LU, DU vai LiepU un iegūst skolotāja kvalifikāciju. Otrajā projekta norises gadā dalībnieki nostiprina savas zināšanas un prasmes, apgūstot profesionālās pilnveides mācību programmu Latvijas Universitātē, reizē turpinot darbu skolā.

Abos projekta gados dalībnieki saņem atbalstu profesionālajai un personīgajai izaugsmei. Projekta sākumā, vasarā tiek organizētas intensīvas mācības, lai gūtu ieskatu skolotāja darbā, stundu plānu veidošanā, pieredzi saskarsmē ar bērniem un noderīgu informāciju izvēlētā mācību priekšmeta metodikā. Tādējādi dalībniekam septembrī jau piemīt nepieciešamās pamata prasmes, lai uzsāktu pilna laika studijas un darbu skolā.

Šīs anketas iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 2. aprīlis pulksten 23:59.
Viena kalendārā gada laikā anketu var iesniegt vienu reizi.  
 
Uzņemšana projektā notiek konkursa kārtībā, kandidātam veiksmīgi izturot trīs atlases kārtas un vienojoties par darba uzsākšanu piemērotākajā skolā. Pastāv iespēja, ka atlasi uzsākot vēlāk, visas pieejamās 100 projekta dalībnieku vietas jau ir aizņemtas.

Piesakies dalībai projektā, ja:
līdz 2023. gada jūnijam esi ieguvis/-usi vismaz bakalaura vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību
un
A: esi ieguvis/-usi zināšanas un prasmes mācīt kādu no vispārējās izglītības mācību priekšmetiem (augstākajā izglītībā apgūti vismaz 12 kredītpunkti mācību priekšmetam atbilstošā jomā) un Tava vidējā svērtā diploma atzīme ir vismaz 7,00 balles,
vai
B: esi ieguvis/-usi vismaz 8 kredītpunktus augstākajā izglītībā (mācību priekšmetam atbilstošā jomā) un Tava vidējā svērtā diploma atzīme ir vismaz 7,00 balles,
C: esi ieguvis/-usi vismaz 12 kredītpunktus augstākajā izglītībā (mācību priekšmetam atbilstošā jomā) un Tava vidējā svērtā diploma atzīme ir zem 7,00 ballēm
un:
esi gatavs/-a kārtot iestājpārbaudījumu, kas apliecinātu Tavas zināšanas un kompensētu kredītpunktu vai vidējās svērtās diploma atzīmes trūkumu.

 
Lūdzu, pārdomā savas atbildes un aizpildi anketu rūpīgi! Pirms anketas iesniegšanas, lūdzu, iepazīsties ar projekta "Mācītspēks" uzņemšanas nolikumu. Ja Tev ir jautājumi par projektu vai tā norisi, raksti mums macitspeks@lu.lv vai ieskaties macitspeks.lv!