JA TEVĪ MĪT MĀCĪTSPĒKS, KĻŪSTI PAR SKOLOTĀJU!
 

Darba vidē balstītas studijas “Mācītspēks” (turpmāk tekstā - Mācītspēks) sniedz iespēju dažādu jomu profesionāļiem kļūt par prasmīgiem skolotājiem, reizē mācot un mācoties. Lai pieteiktos dalībai projektā un uzsāktu atlasi, lūdzu, aizpildi šo pieteikumu!

Mācītspēks īsteno Latvijas Universitāte (LU), Daugavpils Universitāte (DU) un Liepājas Universitāte (LiepU). Mācītspēks ietver 2 posmus, un to laikā dalībnieki četras dienas nedēļā strādā skolā, saņem skolotāja darba algu un Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto studiju stipendiju. Paralēli darbam skolā, pirmajā gadā Mācītspēks dalībnieki piektdienās studē 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Skolotājs" LU, DU vai LiepU un iegūst skolotāja kvalifikāciju. Otrajā Mācītspēks norises gadā dalībnieki var nostiprināt savas zināšanas un prasmes, apgūstot profesionālās pilnveides mācību programmu Latvijas Universitātē, reizē turpinot darbu skolā.

Abos Mācītspēks gados dalībnieki saņem atbalstu profesionālajai un personīgajai izaugsmei. Mācītspēks sākumā, vasarā, tiek organizētas intensīvas mācības, lai gūtu ieskatu skolotāja darbā, stundu plānu veidošanā, pieredzi saskarsmē ar bērniem un noderīgu informāciju izvēlētā mācību priekšmeta metodikā. Tādējādi dalībniekam septembrī jau piemīt nepieciešamās pamata prasmes, lai uzsāktu pilna laika studijas un darbu skolā.

Šīs anketas iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 24. marts pulksten 23:59.
Viena kalendārā gada laikā anketu var iesniegt vienu reizi.  

Piesakies dalībai Mācītspēks, ja:
līdz 2024. gada jūnijam esi ieguvis/-usi vismaz bakalaura vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību
un
A: esi ieguvis/-usi zināšanas un prasmes mācīt kādu no vispārējās izglītības mācību priekšmetiem (augstākajā izglītībā apgūti vismaz 12 kredītpunkti mācību priekšmetam atbilstošā jomā),
vai
B: esi ieguvis/-usi vismaz 8 kredītpunktus augstākajā izglītībā (mācību priekšmetam atbilstošā jomā) un esi gatavs/-a kārtot mācību priekšmeta kvalifikācijas pārbaudījumu, kas apliecinātu Tavas zināšanas un kompensētu kredītpunktu trūkumu.

Uzņemšana Mācītspēks notiek konkursa kārtībā, kandidātam veiksmīgi izturot divas iestājpārbaudījuma kārtas un vienojoties par darba uzsākšanu piemērotākajā skolā. Pastāv iespēja, ka atlasi uzsākot vēlāk, visas pieejamās 100 dalībnieku vietas jau ir aizņemtas.
 
Lūdzu, pārdomā savas atbildes un aizpildi anketu rūpīgi! Pirms pieteikuma aizpildīšanas iepazīsties ar Mācītspēks dalībnieku uzņemšanas vadlīnijām. Ja Tev ir jautājumi par Mācītspēks vai tā norisi, raksti mums macitspeks@lu.lv vai ieskaties macitspeks.lv!

Jūsu personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzīvesvieta, izglītības dokumenti un CV) saturošā infomācijas tiks izmantota tikai Mācītspēks atlases nodrošināšanai un kandidāta atbilstības noteikšanai Mācītspēks uzņemšanas noteikumiem. Saziņas infomācijas (e-pasts un tālr.nr.) var tikt izmantota komunikācijai saistībā ar pieteikšanās un atlases procesu, informējot par atlases gaitu, kā arī papildinājumiem/izmaiņām, ja tādas būs.