Iedzīvotāju aptauja ir noslēgusies! Paldies par izrādīto interesi!
Aptaujas rezultātu kopsavilkums pēc to apstrādes tiks publicēts pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv.
Survey Close Date & Time: 05/14/2022 12:00 AM EET
Powered by QuestionPro